18 Apr 2017

Resurse marginale din materiale reciclabile pe județe

Resurse marginale: procentul gospodăriilor care colectează reciclabile pe județe (Media națională = 10%).