18 Apr 2017

Proporția gospodăriilor implicate în agricultură

Proporția gospădăriilor implicate în producție agricolă, pe județe (Media națională = 5,1%).