18 Apr 2017

Procentul veniturilor din resurse marginale pe județe

Resurse marginale: procentul gospodăriilor care colectează ciuperci, plante şi fructe, pe județe (Media națională = 11,8%).