05 Apr 2017

Lista articolelor din presa locală monitorizată

Aceste articole au fost publicate în ziare locale și județene și fac referire la localități cu comunități de romi.

Lista ziarelor monitorizate și harta interactivă a localităților este accesibil aici: https://www.socioromap.ro/maps/4382523ff8cb