13 Apr 2016
14 Apr 2016

Workshop tehnic: Măsurând evoluţia incluziunii sociale în Europa Centrală - date, cunoştinţe, instituţii pentru o monitorizare îmbunătăţită a rezultatelor la nivel subregional sau local

István Horváth (preşedinte ISPMN) va participa la workshop-ul tehnic intitulat Measuring Inclusive Growth in Central Europe - Data, Knowledge, Institutions for Improved Monitoring of Social Inclusion Outcomes at the Subregional or Local level [Măsurând evoluţia incluziunii sociale în Europa Centrală - date, cunoştinţe, instituţii pentru o monitorizare îmbunătăţită a rezultatelor la nivel subregional sau local], organizat de către Banca Mondială, Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE (EU Fundamental Rights Agency) şi Guvernul Ungariei la Budapesta.