26 Oct 2016

Vizita delegaţiei Ambasadei Norvegiei în România

Vizita delegaţiei Ambasadei Norvegiei în România, a Ambasadorului Norvegiei în România, a doamnei d-na Tove Bruvik Westberg şi a trei reprezentanţi ai Ambasadei. Vo fi prezentate câteva din rezultatele cercetării proiectului SocioRoMap, "Cartografierea sociografică a comunităților de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor", proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei" (RO25).