Despre proiect

SocioRoMap – Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor  – proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului "Combaterea Sărăciei în România" (RO25)

Fact Sheet 

În vara anului 2015 Comisia Europeană şi Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) au publicat rapoarte care vizează demersurile ţărilor membre UE pentru incluziunea romilor. Proiectul SocioRoMap, implementat de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) este menţionat în ambele rapoarte ca o practică promiţătoare.

De ce este aşa interesant acest proiect?
Un proiect model de cercetare socială aplicată venit într-un context politic prielnic.

Contextul legal, politic şi de politici publice

Noutatea metodologiei

  • o cercetare cu metode mixte (cantitativ + calitativ) şi prelucrare / prezentare complexă (baze de date, instrumente online de culegere şi vizualizare a datelor, hărţi interactive)
  • se bazează pe cunoaşterea persoanelor resursă din comunităţi locale (romi şi ne-romi)
  • construieşte reţelelor care pot fi folosite pentru monitorizare ulterioară, care pot fi preluate de alte instituţii.

 
Antecedente existente pe plan internaţional şi în România:

  • există demersuri similare în alte ţări, de exemplu în Slovacia a fost finalizat un Atlas a comunităţilor de romi în 2013
  • în România un proiect asemănător a fost condus de Profesorul Dumitru Sandu finalizat în 2005.

Care este recepţia şi aşteptările faţă de acest proiect?

  • la nivel european este considerat un proiect model (practică promiţătoare), vezi rapoartele citate mai sus
  • există intenţii de a replica cercetări similare în alte state membre UE.


Cine sunt / pot sa fie beneficiarii proiectului? Utilitatea.

Pilotarea unei metodologii de culegere de date şi analiză pentru politici publice este utilă:

  • Punctului Naţional de Contact pentru Romi
  • Agenţia Naţională pentru Romii
  • Diferite Ministere şi agenţii care implementează şi monitorizează proiecte de dezvoltare.