Echipa de proiect

Proiectul a fost coordonat de o echipă de management compusă din următoarele poziţii:

  • Coordonatorul ştiinţific, responsabil pentru conţinutul proiectului.
  • Coordonatorul administrativ, responsabil de managementul administrativ şi de coordonarea financiară şi juridică.
  • Asistentul de proiect, responsabil pentru buna funcţionare a proiectului.
  • Unitatea Administrativă, compusă din două persoane, cu specializare financiară şi juridică.
  • Consiliul Consultativ Academic, un organism consultativ compus din cercetători europeni proeminenţi.
  • Comitetul Director, compus din reprezentanţi ai fiecărui partener de proiect.
  • Echipele de proiect, formate din cercetători individuali care lucrează la fiecare dintre partenerii de proiect.

ISPMN este o entitate publică legal constituită aflată în subordinea Guvernului României şi coordonată de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Institutul are ca obiective să realizeze studii inter- şi pluridisciplinare şi cercetare cu privire la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice în România.