Partenerii proiectului

Proiectul a fost implementat de către ISPMN în parteneriat cu două organizaţii non-guvernamentale, cu abilităţi specifice şi experienţă bogată în domeniu: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, înfiinţat în 1992 la Cluj, şi Fundaţia Pentru o Societate Deschisă.

De asemenea, în procesul de colectare a datelor ISPMN a colaborat cu instituţii şi reţele locale, judeţene şi regionale (administraţia publică locală, şcoli, asistenţi sociali, experţi locali romi, mediatori şcolari romi, mediatori sanitari romi, profesori de limba romani, istoria şi tradiţiile romilor, Birourile Judeţene pentru Romi înfiinţate în cadrul prefecturilor, Birourile Regionale ale ANR), precum şi cu organizaţii cu expertiză privind incluziunea comunităţilor de romi sau reprezentanţi ai societăţii academice.