17 Oct 2016

Târgoviște

A. Scurtă descriere a orașului, compoziția etnică.

Orașul este situat pe o terasă înaltă, deasupra văii Ialomiței, la limita dintre regiunea deluroasă subcarpatică și Câmpia Înaltă a Târgoviștei.

Orașul este un centru cultural și administrativ. Aici funcționează din anul 1992 Universitatea Valahia. Câteva unități economice importante la nivel național asigură dezvoltarea în continuare a industriei orașului, în domenii ca producția de lacuri și vopsele, de rulmenți și scule pentru industria electrotehnică, de unelte speciale pentru industria surselor de lumina, fabricarea de utilaj petrolier și de robinete de uz industrial.

În conformitate cu recensamântul din anul 2002, populația municipiului Târgoviște este de aproximativ 89.000 de locuitori, din care conform aceluiași recensamânt, aproximativ 4.500 de persoane sunt de etnie romă. În componența totalului populației din Târgoviște mai intră și cetățeni de etnie bulgară în număr de 662 persoane, precum și cetățeni de etnie sârbă, în număr de 11 persoane.

Conform datelor oficiale ale primăriei Târgoviște populația este alcatuită din 88,01 % români, 5 % romi, 0.7 % bulgari, și alte etnii în proporție de 6,29 % (germani, sârbi, ucraineni, turci, etc). În acest sens bazele de date ale organizațiilor nonguvernamentale ( ex. Partida Romilor Pro – Europa ), contrazic aceste cifre cel puțin în ceea ce privește numărul populației de etnie romă, care este undeva în jur de 15 % din numărul total al populației din municipiul Târgoviște, fiind estimat la aproximativ 13.000 persoane.

B. Structura ecologică a orașului

Ca întindere municipiul Târgoviște ocupa o suprafață de 4.681 de hectare din care suprafața intravilanului este de 1.966 hectare, iar în intravilan 100,7 hectare reprezintă zona verde.

Centrul orașului este reprezentat de zona medievală a acestuia dar și de zona culturală, administrativă și economică. În zona centralaă a orașului, blocurile de locuinte arata mai bine și mai îngrijit decât cele din zonele limitrofe ale orașului.

Celelalte cartiere, în marea lor majoritate cartiere muncitorești care au luat ființă odată cu înființarea întreprinderilor industriale denumite mai sus. Pe lângă cartierele muncitorești deja binecunoscute de târgovișteni sub denumirea de Micro, au mai luat ființă în ultimii 20 de ani cartiere moderne, cu vile și imobile de locuit la standarde europene. Cele mai importante cartiere ale orașului sunt Aleea Trandafirilor și ansamblul rezidențial Class Park Targoviste. Sunt și cartiere sărace sau parțial sărace, ca cele care fac obiectul prezentei cercetări, unde locuiesc un număr important de cetățeni de etnie romă. Aceste cartiere, în mare parte adevărate pungi de sărăcie pe harta municipiului Târgoviste sunt: Prepeleac, Laminorului, Halta Teis, Suseni, I.E. Florescu, Romlux, Brâncoveanu, Bulevardul Unirii Cămin 2, Griviței, Micro 3, Micro 6, Micro 12, Micro 4, etc. Acestea sunt situate în mare parte în zonele de margine ale orașului, dar și foarte aproape de centrul orașului.

Un nou cartier de case și vile selecte a fost construit în ultimii 20 de ani, în zona Bulevardul Eroilor, lângă fosta autogară a orașului. Alt cartier select a luat ființă tot în această perioadă pe strada Tudor Vladimirescu situat în vecinătatea fabricii de becuri Romlux, înspre zona centrală a orașului.

Zona industrială tradițională a orașului este situată înspre marginea orașului, dar și în apropierea centrului, acesta nefiind un oraș mare.

Zona comercială cea mai importantă este centrul orasului, cu piețe agroalimentare și magazine.

În ultimii ani au luat ființă și în municipiul Târgoviște, o serie de hipermarketuri, cum ar fi Kaufland, Carrefour, Lidl, Praktiker, Mega Image, situate în vecinătatea centrului orasului.

C. Zone sărace

Conform celor spuse de Directorul Serviciului de Asistență Socială, din Primăria Târgoviște, majoritatea gospodăriilor asistate social sunt dispersate la nivelul întregului oraș, dar sunt și zone care aglomerează sărăcia.

Astfel, sunt binecunoscute cartierele periferice și străzile aparținatoare ale acestora, pentru gradul vizibil de sărăcie, Priseaca - în afara localității - toată comunitatea de romi spoitori; Romlux - strada Ciocârliei, la marginea localității; Prepeleac - la marginea localității; strada Hipodrom, Teis - la marginea localității, , Laminorului - la marginea localității, strada Laminorului, Suseni - interiorul localității; strada Vasile Alecsandri, B-dul Unirii în interiorul localității, aproape de centrul orașului ca și Constantin Brâncoveanu cu strada Milioara.

Deasemenea, mai sunt Aleea Griviței cu strada Avram Iancu si I. E. Florescu, cu Str. I. E. Florescu, cartiere situate în interiorul orașului, unde locuiesc cetățeni de etnie romă, iar numărul acestora este semnificativ.

D. Comunitati compacte de romi

Comunitățile compacte de romi din Târgoviște sunt: Prepeleac, Romlux, Brâncoveanu, Suseni, Teis, Laminorului - Camin nr.1. SARO, Griviței - Micro 9 -Târgoviște, I. E. Florescu, B-dul Unirii - Cămin 2, Priseaca.

D.1. Prepeleac

Comunitatea cunoscută sub denumirea de Prepeleac situată la marginea localității, mărginită de șoseaua care leagă Târgoviște de București, la aproximativ 15 minute de centrul orașului, dacă distanța este parcursă cu mijloacele de transport în comun.

La intrarea în comunitate, dupa stația PECO, este strada Hipodrom. Această stradă face notă discordantă cu restul comunității, în sensul că aici sunt cele mai multe probleme și lipsuri. În fața caselor modeste construite din chirpici și diferite materiale incompatibile cu noțiunea de construcție durabilă (lemn, cartoane, nailoane, pământ, paie, etc. ), există o suprafață întinsă de câmp neîngrijită, cu tot felul de gunoaie aduse de vânt sau aruncate pur și simplu de locuitorii din zonă. Din observațiile făcute la fața locului s-a putut vedea că imobilele în mare parte sunt numerotate. Pe această stradă sunt în jur de 20 de imobile locuite de aproximativ 100 de persoane, toate de etnie romă.

Strada Hipodrom este singura stradă din comunitatea de romi Prepeleac care nu este pietruită, condițiile de deplasare fiind îngreunate în perioadele de intemperii naturale.

D.2. Romlux

Cartierul Romlux este situat la marginea orașului în apropierea fabricii de becuri Romlux, de la care comunitatea își trage și numele, pe marginea șoselei principale la ieșirea din municipiul Târgoviște către localitatea Priseaca, sat care aparține de municipiul Târgoviște. Comunitatea are în componență un număr de 4 străzi după cum urmează: Ialomiței, Zorilor, Anexa Zorilor, strada Ciocârliei.

În comunitate nu exista străzi asfaltate ci doar pietruite și în general infrastructura este deficitară. Pe strada Ciocârliei nu există canalizare, iar pe celelalte străzi, chiar dacă există canalizare, aceasta nu funcționează corect, ceea ce duce la crearea unor focare de infecție.

În comunitate există și case frumoase, durabile în proporție de 60%, dar și case construite din materiale ușor deteriorabile, unde condițiile de locuire și trai sunt vitrege. Sunt aproximativ 15-20 de gospodarii în stare de degradare avansată, unde numărul celor care locuiesc acolo este mare, cca. 200 de persoane, câte 10-12-15 persoane într-o singură gospodărie, din generații diferite, de la persoane vârstnice până la copii minori sau nou-născuți.

D.3. Brâncoveanu

Cartierul de romi Constantin Brâncoveanu este situat în interiorul orașului, între cartierele Micro 4 și Micro 5, din Târgoviște.

Cartierul Brâncoveanu are în componență 4 străzi dupa cum urmează: Constantin Brâncoveanu, Milioara, Valul Cetății, I.L. Caragiale. Toate străzile sunt asfaltate, mai puțin strada I. L. Caragiale. Infrastructura există peste tot în comunitate dar nu toți locuitorii sunt racordați la rețeaua de gaze și canalizare din lipsa resurselor materiale. La fel se întamplă și în cazul energiei electrice care există peste tot în cartier dar unele persoane nu au fost racordate din lipsa resurselor sau a actelor de proprietate pe locuințele respective, în felul acesta neputându-se încheia un contract cu S.C. Enel SRL.

D.4. Suseni

Comunitatea de romi Suseni este una dintre cele mai vechi comunităti de romi din orașul Târgoviște. Însumează aproximativ 150 de gospodarii și un număr de cca. 400 de persoane. Comunitatea are în compunere 6 străzi : Șerban Greceanu, Popa Șapcă, Tudorică Popescu, Vasile Alecsandri, Ghiocei, Garofiței.

Infrastructura există în comunitate dar sunt cam 10 -12 familii care nu au acces la energie electrică, rețea de gaze sau canalizare, cablu tv, din lipsa resurselor materiale rezultate din slaba pregătire profesională sau lipsa locurilor de muncă. Aceste familii locuiesc pe strada Vasile Alecsandri și locuiesc în condiții vitrege, fără baie și bucătărie în interiorul locuinței, fără acces la utilități.

Majoritatea romilor din comunitate au moștenit locurile și imobilele, astfel încât la ora actuală, majoritatea lor nu au acte de proprietate asupra locuințelor, dar au acte de identitate cu adresele și mutații în comunitatea Suseni, municipiul Târgoviște.

D.5. Teis

Comunitatea de romi spoitori Teis, este situată peste șoseaua principală, vis a vis de comunitatea de romi Suseni, în spatele Haltei feroviare Teis. Aici locuiesc romi spoitori în număr de 200 de persoane, în 45 de locuinte. Aceștia locuiesc clandestin, fără forme legale, pe un teren proprietate privată a unui cetățean. S-au mutat pe această proprietate abuziv, fără acordul nimănui și au construit case fără niciun fel de autorizație.

Majoritatea gospodariilor nu au garduri de separare cu vecinii, cainii umbla nestingheriti prin comunitate fiind un pericol pentru cei care nu fac parte din comunitate. Infrastructura este practic inexistenta drumurile fiind greu accesibile mai ales in perioadele ploioase.

D.6. Laminorului - Cămin nr.1, SARO

Comunitatea de romi Laminorului sunt de fapt locuitorii unui vechi Cămin de nefamiliști construit pe vremea comunismului, pentru muncitorii care își desfășurau activitatea în cadrul Uzinei SARO, care producea/prelucra diferite piese de la Combinatul de oțeluri Speciale din Târgoviște.

În cămin locuiesc în jur de 250 de persoane, în camere mici insalubre, cu igrasie și mirosuri pestilențiale, cu șobolani și mizerie pe paliere, mai ales în zona scărilor de acces. În jurul căminului mizeria este prezentă, unele persoane aruncând resturile menajere direct pe fereastră.

D.7. Griviței – Micro 9

Comunitatea de romi Griviței este ușor vizibilă și practic constituită în incinta a trei blocuri de locuințe de pe strada Avram Iancu, din municipiul Târgoviște. Două dintre blocuri au câte două scări cu un număr de 64 de apartamente și un bloc cu 90 de garsoniere. În aceste imobile de locuit sunt aproximativ 520 de persoane de etnie romă.

Condițiile de locuit atât în cele două blocuri cât și în blocul de garsoniere sunt vitrege, din cauza lipsei utilităților, apa caldă, gaze sau lumina electrică. Aceste utilităși există în cartier dar mulți dintre romi au fost debranșati din cauza imposibilității efectuării plăților la aceste utilități.

D.8. I. E. Florescu

Cartierul I. E. Florescu este unul din cartierele muncitorești ale municipiului Târgoviște și este ușor vizibil, fiind situat în imediata apropiere a Poliției Municipale Târgoviște.

În cartier locuiesc în jur de 7.500 de persoane din care romi care locuiesc compact, aproximativ 675 persoane. Romii care fac obiectul prezentei cercetari locuiesc compact în 5 imobile/blocuri de locuințe, după cum urmează: blocul nr. 4, blocul nr. 5, blocul nr.6, blocul nr. 7, blocul nr. 9.

Toate blocurile enumerate mai sus sunt situate pe strada I. E. Florescu și beneficiază de infrastructură, în sensul că aceasta există în cartier sub toate formele ei, dar sunt și cetățeni de etnie romă, care din cauza situației materiale precare nu-și pot permite plata utilităților, fiind debranșati, de la reteaua de energie electrică, de la rețeaua de gaze și apă potabilă.

D.9. B-dul Unirii - Cămin 2.

Comunitatea de romi din B-dul Unirii, din municipiul Targoviște, este reprezentată de cetățenii români de etnie romă care locuiesc în Căminul nr. 2.

De menționat că în acest cămin de locuințe sociale, trăiesc aproximativ 10 familii de romi, restul locatarilor apartinand populatiei majoritare. Locatarii, în număr de aproximativ 200 de persoane, sunt în general mulțumiți de condițiile de locuit, în sensul că imobilul este curat, cu gresie de trafic pe holurile de trecere ale acestuia și uși metalice la fiecare locuință în parte. Infrastructura în zonă este bună dat fiind faptul că acest camin este situat într-o zonă bună, aproape de centrul orasului. Au fost însă și locatari nemultumiți de acoperișul imobilului și de apa și mirosul urât care provin din subsolul acestuia.

D.10. Priseaca - sat care aparține de municipiul Târgoviște.

Comunitatea de romi din satul Priseaca este situată în afara orașului Târgoviște, fiind prima localitate după ieșirea din oraș, în continuarea străzii Câmpulung.

În interiorul comunității, în sensul de mers de la Târgoviște spre Câmpulung, se află o comunitate de romi spoitori, alcatuită din 20 de persoane, 14 copii minori cu vârste cuprinse între 1-14 ani și 6 adulți între 30 - 55 de ani. Aceștia locuiesc în condiții vitrege, în niște căsuțe foarte mici ca și spașiu, construite din materiale ușor degradabile, lemn, paie cu pamant, iar ca și acoperis au diferite cartoane.

E. Servicii sociale

În cadrul direcției de asistență socială din cadrul primăriei Târgoviște lucrează aproximativ 209 angajați cu atribuții în domeniu. Majoritatea acestor angajați sunt implicați și în munca cu persoanele asistate social aparținând minorității romilor.

În orașul Târgoviște sunt în total 450 familii care beneficiază de V.M.G., 500 alocații de susținere și indemnizații familiale și 2.120 ajutoare de încălzire a locuinței, din care aproximativ 1. 200 pentru romi.

F. Viziune. Documente strategice ale orașului

Direcțiile strategice în domeniul incluziunii sociale, formulate în Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Târgoviște sunt: continuarea procesului de regenerare urbană început în cartierul Prepeleac și în cartierul Romlux, ambele locuite de cetățeni de etnie romă; extinderea teritoriului intravilan în zona Priseaca în vederea construirii de locuințe colective și locuințe individuale pe lot, cu nivel ridicat de confort; cetăţenii sunt sprijiniţi prin eşalonarea datoriilor (abonaţilor restanţieri li se eşalonează datoriile pe o perioadă de până la 3 ani), montarea de contoare cu plată în rate; înlocuire, redimensionare şi modernizare conducte distribuţie şi branşamente gaze naturale, pe străzile Tudorică Popescu, Vasile Alecsandri, Târgovişte- cartier Suseni, locuit în mare parte de cetățeni de etnie romă; atragerea de investiții în municipiu și astfel folosirea forței de muncă existente pentru asigurarea ocupării locurilor de muncă nou create, realizându-se astfel menţinerea în comunitate a venitului creat, reducându-se cheltuirea banilor în afara acesteia; optimizarea spaţiilor şcolare şi dotarea corespunzătoare a acestora și în scolile din comunitățile locuite preponderent de cetățeni de etnie romă; reabilitarea și modernizarea unor şcoli insalubre din cartierele orașului, inclusiv în cartierele locuite cu preponderență de etnici romi; dotarea cu materiale didactice a unităţilor de învăţământ; realizarea parteneriatelor public - privat, în scopul implementarii de proiecte de interes comun atât pentru administrația locală cat și pentru investitori, care va duce implicit la dezvoltarea afacerilor, crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii de afaceri și îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației în general, dar și la nivelul comunitășilor de romi din municipiul Târgoviște; incluziunea economică, prin sprijinirea economiei sociale și stimularea angajării persoanelor vulnerabile; accesibilizarea serviciilor printr-o rețea de centre comunitare, rețea de unități educative incluzive, fond de locuințe adecvate și accesibile, rețele de servicii adresate grupurilor vulnerabile; incluziunea socială și teritorială a comunităților marginalizate prin derularea unor programe de desegregare; realizarea unei unităși pentru incluziune și economie socială; crearea unor forme de participare a grupurilor vulnerabile la guvernare, (ex. Grup de lucru mixt); formarea unui grup de lucru local pentru incluziunea romilor; realizarea unui sistem integrat pentru semnalarea, prevenirea și managementul cazurilor de marginalizare socială.

Reprezentare în mass-media

Articol 1

Articol 2

Autor: Eduard Lepădatu