29 Sep 2016

Oradea

Oradea, municipiul reşedinţă de judeţ al Bihorului, este unul dintre importantele centre economice, sociale şi culturale din NV României.

Distribuția populației municipiului Oradea pe etnii denotă o diversitate ridicată. Conform Recensământului Populației şi Locuințelor din anul 2011, circa 67,38% din locuitori sunt de etnie română, 23,07% de etnie maghiară, 1,08% de etnie rromă, 0,17% de etnie germană, 0,21% de etnie slovacă şi 0,15% alte etnii. Per ansamblu, situația pe etnii este asemănătoare atât celei din Zona Metropolitană Oradea, cât şi celei de la nivelul județului Bihor.

S-au declarat romi 455 persoane, numărul real este mai mare din datele pe care le deţin ong-urile și liderii locali, precum și Biroul Judeţean pentru Romi. Numărul real ar fi în jurul cifrei de 2.500 de etnici romi.

Cea mai mare comunitate compactă de romi din Oradea locuiește în cartierul Voltaire.

A. Scurtă descriere a oraşului, componenţa etnică

Oradea, municipiul reşedinţă de judeţ al Bihorului, este unul dintre importantele centre economice, sociale şi culturale din NV României. Este format din 30 de cartiere, delimitate pe criterii istorice şi zonale de către reprezentanții Instituției Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Oradea, împreună cu Direcția de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Național Bihor.

Populația municipiului Oradea (după domiciliu), în 2014, totaliza 223.718 persoane, reprezentând 81,38% din volumul demografic al Zonei Metropolitane Oradea şi 35,97% din populația de la nivel județean. În anul 2014, populația din municipiul Oradea a scăzut cu 0,14% față de anul 2013. În perioada 1990-2010 rata medie anuală de creştere a populației din municipiul Oradea a fost de -0,55%, iar în 2011-2014 rata anuală de scădere a fost de 0,70%. În ceea ce priveşte distribuția pe sexe a populației stabile, în 2014, populația de sex feminin reprezenta 52,69%, iar cea de sex masculin 47,30%. Uşorul dezechilibru este evidențiat şi prin calcularea raportului de masculinitate, în anul 2010 la 100 depersoane de sex feminin revenind 88,7 persoane de sex masculin, iar în 2013 la 100 persoane de sex feminin revenind 89,84 persoane de sex masculin. De o preponderență a populației de sex feminin putem vorbi şi în cazul altor localități din cadrul Zonei Metropolitane Oradea, precum comuna Borş sau comuna Biharia. Municipiul Oradea prezintă cea mai ridicată densitate a populației din Zona Metropolitană Oradea, la 1 km2 revenind 1747,86 persoane. Raportat la densitatea populației de la nivel zonal (338,86 locuitori/km2), valoarea existentă în Oradea este de circa 5 ori mai ridicată. În ceea ce priveşte densitatea urbană, pe un km2 de teren intravilan revin 2.618,05 persoane. Densitatea populației în Zona Metropolitană Oradea în 2014 era de 347,14 locuitori/km2, existând disparități semnificative între situația din mediul urban şi situația din mediul rural. Astfel, densitatea populației în municipiul Oradea este de 1747,86 locuitori/km2, în timp ce în localitățile rurale din zonă pe 1 km2 trăiesc doar 75,74 persoane.

Distribuția populației municipiului Oradea pe etnii denotă o diversitate ridicată. Conform Recensământului Populației şi Locuințelor din anul 2011, circa 67,38% din locuitori sunt de etnie română, 23,07% de etnie maghiară, 1,08% de etnie rromă, 0,17% de etnie germană, 0,21% de etnie slovacă şi 0,15% alte etnii. Per ansamblu, situația pe etnii este asemănătoare atât celei din Zona Metropolitană Oradea, cât şi celei de la nivelul județului Bihor.

S-au declarat romi 455 persoane, numărul real este mai mare din datele pe care le deţin ong-urile și liderii locali, precum și Biroul Judeţean pentru Romi. Numărul real ar fi în jurul cifrei de 2.500 de etnici romi.

B. Structura ecologică a oraşului

Municipiul Oradea are o suprafață de 115,56 km2, deținând o pondere de 1,6% din teritoriul județului Bihor. În cadrul Zonei Metropolitane Oradea, municipiul Oradea este a doua localitate ca suprafață după comuna Nojorid (125,57 km2). Suprafața intravilană a municipiul Oradea este de 77,15 km2, reprezentând 67,5% din totalul fondului funciar.

Centrul vechi al oraşului este renumit pentru cladirile vechi cum ar fi Casa Poynar , Palatul Stern, Palatul Moskowits Miksa, Biserica cu Lună, cunoscută şi sub denumirea Catedrala Adormirea Maicii Domnului, este o biserică creştin-ortodoxă aflată în Oradea, construită între anii 1784-1790.

Municipiul Oradea este format din 30 de cartiere amplasate de o parte şi alta a Crişului Repede după cum urmează: Oraşul nou, Subcetate, Dorobanţilor, Universităţii, Splaiul Crişanei, Olosig, Velenţa, Dimitrie Cantemir, Salca, Europa, Calea Aradului, Ioşia, Ioşia Nord, Decebal-Dacia, Rogerius, Nicolae Iorga, Gheorghe Doja, Dragoş Vodă, Mihai Eminescu, Seleu, Nufărul, Nicolae Grigorescu, Calea Sântandrei, Ioşia Sud, Zona Industrială Vest, Episcopia Bihor, Oncea, Podgoria, Tokai, Zona industrială Est. Comunitatea compactă de romi este amplasată pe malul stâng al Crişului Redepe în cartierul Velenţa. Restul persoanelor de etnie romă sunt răspândie în cartierele Tokai, Seleuş, Cantemir.

Zona cea mai important comercială a oraşului în mod istorc este centrul oraşului, cu pieţe agroalimentare şi magazine. După 2000 s-au construit mai multe supermarcheturi la iesirea din oras pe drumul care duce la Satu-Mare.

Pe raza municipiului Oradea funcţioneaza 7 pieţe, după cum urmează :

 1. Piaţa Rogerius, situată în Oradea pe B-dul Corneliu Coposu,
 2. Piaţa Cetate, situată în Oradea în Piaţa Emanuil Gojdu nr. 21,
 3. Piaţa Decebal, situată în Oradea pe str. Menumorut nr. 2,
 4. Piaţa Nufărul, situată în Oradea pe str. Nufărului nr. 5,
 5. Piaţa Ioşia, situată în Oradea pe str. Cazaban,
 6. Piaţa Velenţa, situată în Oradea în cartierul Velenţa, 
 7. Piaţa Obor, situată în Oradea pe str. Traian Blajovici nr. 24.
Oradea are un potențial important pe componenta turismului de agrement, dezvoltat prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea. 

Parcuri Industriale în Oradea:

 • Eurobusiness I - Parc industrial Eurobusiness I Oradea, Șoseaua Borșului DN/E60, în zona industrială la 6 km de granița cu Ungaria 121 ha, d.c. 50 ha libere.
 • Eurobusiness II - Parc industrial Eurobusiness II Oradea Strada Ogorului ( șosea de centură) 80 ha din care 50 libere
 • Eurobusiness III - Parc industrial Eurobusiness III Oradea, Strada Uzinelor, în zona industrială, la 8 km de granița cu Ungaria 15 Ha libere.
Facilitățile oferite în aceste parcuri industriale sunt; scutirea de la plata impozitului pe teren și clădiri, până la 31.12.2020 . 

In parteneriat cu marii angajatori din Oradea a fost infiintata in anul 2013 Scoala profesionala Eurobusiness Oradea, cu specializarile solicitate: operatori CNC, sculer-matriter, frezor, electronist, electricieni (mai multe informatii: www.sebpo.ro)

Locația parcului Industrial Eurobusiness este extrem de favorabilă pentru dezvoltarea de activități economice. Parcul este situat la intrarea în Oradea dinspre Vama Borș cu un front stradal de 1,2 km pe E60.

Cele mai importante Fabrici din Mun. Oradea sunt: Emerson (echipamente și soluţii tehnologice inovative pentru clienţi din domeniile industrial, comercial şi rezidențial,), Faist Mekatronic (componente electronice), Plexus (servicii electronice), Rozoti (transport), Essers (transport).

C. Zone sarace

Din spusele șefului de la Administrația Socială Comunitară Oradea ( ASCO) cât și din cunoștinţele proprii majoritatea gospodăriilor asistate social sunt așezate în cartierul Voltaire. Cel mai important cartier unde locuiesc romii este cartierul Voltaire aflat pe malul stâng al Crișului Repede, pestr. Guttemberg, unde există 6 blocuri numite blocurile Nato, unde locuiesc majoritatea romilor din Oradea, aproximativ 700 de persoane. Mai sunt în municipiu căteva familii de romi gabori care locuiesc în case dispersate printre populația majoritară din oraș.

D. Comunităţi compacte de romi

D1. Cea mai mare comunitate compactă de romi din Oradea locuiește în cartierul Voltaire.

D2.1.Volataire

Cea mai mare comunitate de romi din municipiul Oradea este situată pe malul stâng al Crișului Repede, în cartierul Voltaire, pe strada Guttenberg, un cartier format din 6 blocuri în care locuiesc aproximativ 700 de persoane de etnie romă. Restul persoanelor de etnie romă stau dispersate în oraș de obicei în zona Velența, sau în câteva case construite ilegal pe marginea șoselei de centură la ieșirea înspre Cluj-Napoca.

Comunitatea este relativ deschisă în ceea ce privește relaţiile cu lumea exterioară. Comunitatea este una unită, au un lider formal și unul informal, care le reprezintă interesele la nivel de instituţii, liderii lor participă la şedinţele organizate trimestrial la Instituţia Prefectului în cadrul GLM .

E. Servicii sociale

În cadrul Primăriei Oradea funcționează Administrația Socială Comunitară Oradea – ASCO care are opt servicii/compartimente:

 1. Serviciul programe sociale
 2. Serviciul operațiuni financiare și CFP
 3. Serviciul resurse umane salarizare
 4. Serviciul relații cu publicul
 5. Serviciul social
 6. Serviciul prevenirea marginalizării sociale
 7. Serviciul protecția copilului
 8. Centrul protecție și îngrijire timpurie – creșe
Postul de expert local pentru romi este în cadrul serviciului de prevenire a marginalizării sociale. Postul respective a fost ocupat de către domnul Lakatoș Ioan din anul 2006 până în luna mai a anului 2015, cînd și-a dat demisia. Momentan această funcție este exercitată prin cumul de funcții de către 2 angajați ai serviciului respective.

În vederea asigurării şi garantării dreptului la servicii sociale, fără discriminări, persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, ASCO colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul social de pe raza municipiului Oradea. Astfel, anual Consiliul Local al Municipiului Oradea acordă sprijin financiar organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul social și are colaborări cu ONG-uri :

 • Fundația Ciore Rroma Oradea
 • Asociația Caritas Catolica
 • Fundația Ruhama
 • Asociația Acțiunea Felix
 • Asociația Smiles
 • Asociația Casa Minunată
Formele de ajutor social alocate în cadrul ASCO-ului sunt : venitul minim garantat , alocaţii de susținere şi indemnizaţii familiale , ajutoare de încălzire a locuinţelor, acordarea ajutoarelor de urgență, întocmirea anchetelor sociale etc. Conform estimării şefului Biroului de asistenţă socială, în municipiul Oradea sunt 2792 de familii beneficiare a VMG din care 2076 sunt familii de etnie romă, alocaţii de susţinere și indemnizații familiale sunt 2796 de familli din care 474 familii de romi, iar beneficiari ai ajutorului de încălzire sunt 4349 de familii, din care 234 sunt de etnie romă.

Municipiul Oradea are o nouă Strategie de dezvoltare locală pe perioada 2015-2025 care se poate vizualiza pe www.oradea.ro

Reprezentare în mass-media:

Articol 1

Articol 2

Autor: Carmen Mitricioiu