12 Jul 2016

Ploiești

Orasul Ploiești este situat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române. Acesta se află în apropierea unor regiuni viticole renumite și are acces direct la zona de turism Valea Prahovei.

Potrivit datelor din recensământul din 2011, populația orașului este de aproximativ 209.945 locuitori, majoritatea populației fiind de etnie română (90,64 %). Cea mai importantă minoritate a orașului fiind constituită de cetățenii de etnie romă (2,4%), existând și persoane a căror aparatenență etnică nu este cunoscută (6,65%).
Comunitățile compacte de romi din Pitești sunt: Mimiu, Bereasca, Radu de la Afumați, Boldescu.

A. Scurtă descriere a oraşului, componenţa etnică

Orasul Ploiești este situat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române. Acesta se află în apropierea unor regiuni viticole renumite și are acces direct la zona de turism Valea Prahovei. Municipiul Ploiești este un oraș renumit în ceea ce privește industria extractivă de prelucrare a țițeiului și alte ramuri legate de aceasta, fiind recunoscut în trecut ca și capitala aurului negru. În plus, economia orașului mai este definită și de sectorul comerțului și a serviciilor dar și de alte industrii. Acesta nu se bucura însă de un inventar arhitectonic prea bogat.

Potrivit datelor din recensământul din 2011, populația orașului este de aproximativ 209.945 locuitori, majoritatea populației fiind de etnie română (90,64 %). Cea mai importantă minoritate a orașului fiind constituită de cetățenii de etnie romă (2,4%), existând și persoane a căror aparatenență etnică nu este cunoscută (6,65%). Populația orașului se află în creștere, determinată de dezvoltarea economiei. Conform recensământului, numărul persoanelor de etnie romă este de peste 5.000 de locuitori, mare parte din persoanele care aparțin acestei etnii nerecunoscand că aparțin acesteia. De aceea, potrivit aproximărilor oferite de autoritățile locale numărul populației de etnie romă poate fi cuprins între 6.000 și 10.000 de persoane.

B. Structura ecologică a orașului

Acest oraș se întinde pe o suprafață de aproximativ 60 km2 și este format din foarte multe cartiere, aproximativ 36 de cartiere dispuse circular. Zona centrală a municipiului Ploieşti ocupă o suprafaţă de 114,39 ha. Centrul orașului reprezintă acea zonă în care sunt situate principalele dotări social-culturale ale oraşului, sediile administrative la nivel județean și municipal, muzee, teatre, spaţii şi galerii comerciale etc. Centrul acestuia este format din aproximativ 11 cartiere și nu reprezintă neapărat o zonă medievală, ci mai degrabă este doar un centru administrativ și economic. Sunt prezente mai ales cartiere de blocuri, cele de case fiind într-un număr mai redus.   Printre cele mai importante cartiere se număra Cartierul Republicii, Cartierul Democrației, Cartierul Traian și Cartierul Gheorghe Grigore Cantacuzino. Toate aceste cartiere oferă o imagine cu imense cartiere de blocuri construite înainte de anii 1990, care în mică măsura au fost renovate. În partea de sud a orașului se regăsesc cartiere în care predomină serviciile, dotările comerciale sau producții de dimensiuni medii, în timp ce în zona de vest sunt prezente platformele industriale, parcurile. O altă categorie de cartiere sunt cele exterioare orașului și anume Bereasca, Mimiu, Rafov, Teleajen etc. Aceste cartiere prezintă atât probleme legate de infrastructura, cât și probleme sociale. Tot aceste cartiere sunt considerate zonele sărace ale orașului. În timp ce acele cartiere dispuse în centrul orașului prezintă o imagine pozitivă, fiind considerate zonele bune ale Ploieștiului.

Zonele industriale cele mai importante ale orașului sunt zona de Vest și cea de Est unde se regăsesc platforme mari industriale. În cadrul acestor zone sunt prezente industria extractivă, industria metalurgică, industria alimentară, industria construcțiilor metalice etc. Aici se găsesc fabrici și uzine construite și folosite încă din perioada socialistă. Totodată, se regăsesc și ruine ale industriei socialiste în zona de sud a orașului. În această zonă funcționează o parte din uzina 1 Mai, cealaltă parte ramânând o ruină. Cea mai importantă zonă a orașului cu specific comercial este cea centrală, aici regăsindu-se și piața centrală, supermarket-uri, magazine, parcuri și două mall-uri frecventate mai puțin de populație din cauza celor doua noi mall-uri situate în zona de est și nord a orașului.

C. Zone sărace

Potrivit discuțiilor purtate cu directorul adjunct al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, persoanele sărace se regasesc în toate zonele orașului. Însa, sărăcia este mai accentuată în cartierele mărginașe ale orașului și în anumite zone din vest, est și sud. Printre cartierele considerate sărace se număra Mimiu, Bereasca, Bariera București, Radu de la Afumați, Boldescu, Troita etc.

D. Comunități compacte de romi

D1. Printre zonele considerate a fi locuite de persoane care sunt de etnie romă se regăsesc acele cartiere enumerate la zonele sărace la care se adaugă cartierul Malu Roșu, Mitică Apostol, Teleajen, 9 Mai, Cina etc. În mare parte, zonele în care trăiesc comunitățile de romi coincid cu zonele în care sărăcia persistă.

D2.1. Cartierul Mimiu

Cartierul Mimiu este cunoscut de locuitorii ploieșteni ca fiind unul în care trăiesc doar persoane de etnie romă. Această comunitate compactă de romi este situată la periferia orașului, în partea de sud a acestuia. Cartierul Mimiu se împarte în două și anume în zona veche Mimiu formată din străzile Halanca și Smârdan și pe de altă parte din zona Cătun. Majoritatea celor care locuiesc aici sunt ursari. Comunitatea Mimiu este formată din aproximativ 700 de gospodarii. Aici locuiesc aproximativ 2.000 de persoane. Zona este una poluată, dat fiind faptul că se afla în apropierea unei rafinării. Majoritatea caselor sunt construite din lemn, chirpici și cărămidă. Recent, au fost construite și câteva case din materiale de bună calitate. Casele în care locuiesc sunt de obicei supraaglomerate. O parte din aceste case nu au nici gard iar drumurile sunt neasfaltate, prezentând astfel o imagine per ansamblu dezolantă.

D2.2. Cartierul Bereasca

Un alt cartier situat la periferia orasului Ploiești este cartierul Bereasca. Acesta se regăsește în zona de est a Ploieștiului, mai exact la iesirea din oraș. La fel ca și cartierul Mimiu, acesta se împarte în două zone, una în care trăiesc preponderent pletoșii și alta în care se regăsesc cocălarii și ursarii. Comunitatea de romi din cartierul Bereasca este formata din peste 300 de gospodarii, cu un numar de peste 1.500 de romi. Zona este situată lângă platforma industrială din Teleajen, ceea ce presupune ca este o zona poluată. La marginea cartierului se găsește un câmp pe care sunt aruncate deșeuri. În mare parte, casele În care locuiesc romii sunt cât de cat îngrijite, însă există și case mai neîngrijite și în stare de degradare. În ceea ce privește infrastructura, se poate spune ca este una buna, oferind o imagine plăcuta la prima vedere.

D2.3. Zona Radu de la Afumați

Locul cunoscut de ploieșteni ca fiind zona Radu de la Afumati. Este un cartier preponderent locuit de persoane de etnie romă. Multa lume cunoaște această zonă ca fiind una rău famată. Această comunitate de romi este formată din aproximativ 300 de gospodarii. Aici locuiesc peste 1.100 de persoane. Intrarea în zonă oferă o imagine contradictorie în sensul că există case cu turnulețe, case mari pe o parte, iar pe de alta parte apar și casele neîngrijite și chiar fără garduri. În mare parte drumurile sunt asfaltate iar spațiul public nu este intens folosit.

D2.4. Cartierul Boldescu

În apropierea centrului orașului se regăsește comunitatea de romi din cartierul Boldescu. Această comunitate are peste 1500 de locuitori de etnie romă și aproximativ 400 de gospodarii. Majoritatea locuințelor necesită consolidare și îngrijire. Acest cartier a întampinat probleme de-a lungul timpului cu inundațiile deoarece în apropierea sa se afla un râu. Datorită construirii recente a unui mall în apropierea sa, drumurile sunt în totalitate asfaltate iar spațiul public este folosit intens.

În cartierele prezentate anterior se regăsesc cele mai mari comunitați compacte de romi din orasul Ploiești. Mai există cartiere precum Malu Roșu, Triota, Cina, Teleajen în care locuiesc persoane de etnie romă dar nu într-un număr așa de mare ca în cele menționate anterior.

E. Servicii sociale

Instituția care se ocupă cu serviciile sociale și implicit cele de asistență socială de la nivelul primăriei orasului Ploiești este intitulată Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Scopul acesteia este de a asigura toate serviciile de asistență și protecție socială locuitorilor. Aceasta instituție este formată din șase servicii publice subordonate: Serviciul Locuințe Sociale, Serviciul Protecția persoanelor aflate în dificultate, Serviciul Prestații Sociale, Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară, Serviciul ajutoare încălzire locuinte gaze, lemne, energie electrica, Serviciul Ajutoare Încălzire Locuințe Energie Termică. La toate acestea se adaugă Cantina Socială, Centrul Social de Urgență (pentru persoane fără Adapost), Centrul de zi pentru copii preșcolari, Centre de informare pentru cetățeni și de recreere pentru pensionari, Cabinete medicale școlare stomatologice și cabinete medicale școlare de medicină generală etc.. În cadrul primăriei, numărul persoanelor care lucrează cu persoanele de etnie romă este sub 50. Nu sunt încheiate parteneriate ale primăriei cu alte instituții sau ONG-uri care sa vizeze exclusiv romii.

F. Viziune. Documentele strategice ale orașului

Formele de ajutor social alocate în cadrul primariei Ploiești sunt venitul minim garantat, alocații de susținere și indemnizații familiale precum și ajutoare pentru încălzirea locuinței. Numărul de familii care beneficiază de venitul minim garantat este de 235, din acestea 190 de familii rome. În ceea ce privește alocațiile de susținere și indemnizațiile familiale, numărul total de familii care beneficiază este de 700, din care 500 sunt familii rome. Asemănător se prezintă și situația în cazul ajutorului de încălzire a locuinței. Mai mult de jumătate din totalul beneficiarilor de venit minim garantat și de alocații de susținere și indemnizații familiale sunt de etnie romă.

Orasul Ploiești dispune de o Strategie de dezvoltare în care nu se regăsește absolut deloc un capitol dedicat problemelor sociale cu care se confruntă romii. Nici măcar în strategia anterioară nu se regasesc aspecte legate de problematica romilor sau incluziune socială. De asemenea nu exista un plan de acțiune socială.

Reprezentare în mass media:

Articol 1

Articol 2

Articol 3

Autor: Ilie Maria